Sprawa trafiła do komornika – co teraz?

Egzekwowanie długów od zadłużonych klientów finalizuje licytacja należności. Odbywa się to przy pomocy środków radykalnych – ściągnięcie długów następuje poprzez zajęcie i sprzedaż majątku dłużników. Nie zachodzi tu groźba czynności ponad przepisami – licytacje odbywają się jedynie po postanowieniach sądów.

Potrzebny zestaw dokumentów z klauzulą wykonalności

Zaczyna się od decyzji wymiaru sprawiedliwości –  od tej chwili można zacząć ścigać wierzyciela. Jest to tytuł egzekucyjny, jedyny dokument, który stwierdza obowiązek uregulowania orzeczonego świadczenia przez wierzyciela. Razem z tytułem musi być także dodana klauzula wykonalności, potwierdzająca, że dany tytuł nadaje się do przymusowego wykonania przez komornika.

Czy komornik zlicytuje każdy przedmiot?

Istotne, że komornik nie będzie podchodził do sprawy bez udziału roszczeniodawcy. Jego działania nieodmiennie powinny być ograniczone do  tego, co wnosi wierzyciel. Na początku musi zostać przedłożony wniosek od wierzyciela, który oznajmia, co może zrobić komornik, by odzyskać wierzytelność.

Kodeks Cywilny jasno wskazuje, jakie są limity zajęcia – komornik wchodzi na
– wartościowe przedmioty, które spienięża w trakcie licytacji komorniczej.
– ziemię i budynki, które zostaną odebrane przez licytację.
– wynagrodzenie za pracę – wysokość zależy od dochodów. Nie może to być wysokość ponad płacę minimalną. Inaczej sprawa wygląda przy obciążeniu alimentami – wtedy zajęciu podlega 60 proc. wynagrodzenia z umowy o pracę, nawet jeśli jest to ustawowa wartość minimalna.
– gdy dłużnik posiada świadczenie rentowe lub emerytalne – 25% tego świadczenia.
– rachunek w banku, przy czym chroniona pozostaje kwota liczona jako trzykrotność statystycznego wynagrodzenia w sektorze gospodarczym miesięcznie.
akcje lub udziały.

Czy coś się da zrobić  z pojawieniem się komornika?

Wykorzystując najbardziej skuteczny środek obrony przed zajęciem komorniczym, zadłużony ma ścieżkę ubiegania się o status bankruta. Na podstawie wniosku do sądu najłatwiej o bezpieczną tzw. upadłość konsumencką. Mnóstwo kancelarii specjalizuje się w tym zakresie, dlatego wystarczy umieszczenie w oknie Google’a pojęcia „”upadłość konsumencka łódź„” (lub inne miasto, istotne, by szukać najbliżej swojego adresu). Trwające egzekucje komornicze trwają nadal, nawet gdy złoży się taki wniosek sądu. Zawieszenie sprawy u komornika następuje dopiero po wyroku sądu ogłaszającym upadłość konsumencką. Mimo tego majątek, który zadłużony musiał oddać podczas licytacji do momentu postanowienia o upadłości konsumenckiej, nie będą znów jego własnością. Upadłość pozostaje optymalnym rozwiązaniem dla zadłużonych.