Niesłuszne zwolnienie z pracy – czy znasz swoje możliwości?

Pracownik przyjęty w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony ma największą pewność zatrudnienia, a to z uwagi na fakt, że zatrudniający zgodnie z prawem nie wolno mu pozbawić pracy pracownika bez podania powodu zwolnienia. Takie wytłumaczenie powinno się podać czytelnie a także zrozumiale. Wyłącznie wówczas pracobiorca jest w stanie stwierdzić, czy pracodawca był uprawniony do zwolnienia.

Na czym polega dyscyplinarka i kiedy można ją zastosować?

Trudno nie zauważyć, że przedsiębiorcy niekiedy postępują niezgodnie z prawem pracy, zwalniając zatrudnionych bez stosownego wyprzedzenia i nie przytaczając żadnej argumentacji. Taki krok to tzw. zwolnienie dyscyplinarne, które zatrudniający ma prawo zastosować wyłącznie w wyjątkowych warunkach. Można wymienić tu takie przypadki, jak np. złamanie umowy zakazującej podjęcia współpracy z konkurencją, przyłapanie na gorącym uczynku podczas popełniania przestępstwa bądź wynikające z winy pracownika pozbawienie uprawnień nieodzownych do pełnienia danego stanowiska. Należy także dodać, że rozwiązanie umowy o pracę z pominięciem przewidzianego w umowie okresu wypowiedzenia, może być dokonane tylko w trakcie czternastu dni od chwili, w której, w którym osoba, której przysługuje prawo do dokonania wypowiedzenia dowiedziała się o ważnym powodzie. Jeżeli nie zaistniały przesłanki uzasadniające zwolnienie w trybie natychmiastowym, mamy do czynienia ze złamaniem prawa ze strony pracodawcy. W sytuacji, gdy pracownik ocenia, iż zwolnienie nie było uzasadnione, taką sprawę można wyjaśnić jedynie w ciągu trzech tygodni od chwili przedstawienia wypowiedzenia.

Kto pomoże wyjaśnić wątpliwości związane z prawem pracy?

Jeśli pragniemy dowiedzieć się, czy pracodawca mógł zgodnie z prawem dokonać nagłego zwolnienia, najlepiej zasięgnąć porady u wyspecjalizowanego prawnika. W sporych skupiskach miejskich, na przykład w Łodzi, nie nastręcza problemów znalezienie mecenasa zajmującego się prawem pracy. Wystarczy wygooglować frazę: adwokat prawo pracy, znajdziemy całe rzesze odpowiadających nam specjalistów. Ekspert od prawa pracy przyda się w szczególności w sprawach: uzyskania od pracodawcy odszkodowania za złamanie prawa pracy, mobbingowania ze strony pracodawcy, ponownego zatrudnienia związanego z przywróceniem do pracy, sprostowania niezgodnych z prawdą informacji zawartych w świadectwie pracy, należnych wynagrodzeń za pracę i wielu pozostałych kwestiach z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy. Adwokat ma także prawo do tego, aby móc reprezentować pracownika na sali sądowej.